3D Printers - Ultimaker Go and Ultimaker 3

Ultimaker er en 3D printer som printer i plastik. Der findes Open Source
Software på de stationære computere i Fablab. Programmer som kan bruges til
maskinen er: Blender3D, Inkscape, Gimp, Autodesk 123D Make, Design og
Catch, SketchUp (Free). Formater til maskinen er STL. Vi bruger kun PLA plastik i vores lab. 3d printere er låst væk, spørg på Facebook gruppe, kom forbi når personalet er der - tirsdage og fredage ca kl 12 - 20 eller spørg Superbrugere.

Ultimaker 3 - https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-3

Ultimaker 2 Go - https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-2-go

English
Ultimaker2 from Ultimaker is a 3D-printer, printing in plastic. There is Open Source Software on the stationary computers in Fablab. The programs that can be used on the machine is: Blender3D. InkScape, Gimp, Autodesk 123D Make, Design and Catch, SketchUp (Free). The format to the machine is STL. We only use PLA plastic in our lab. The 3D printers are stored away for now, ask in the Facebook group, visit when staff is there Tuesdays and Fridays ca 12 - 20 or ask Superusers.

Ultimaker 3 - https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-3

Ultimaker 2 Go - https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-2-go