Ultimaker 3D Printers

STATUS - Ultimaker 2Go (works) and Ultimaker 3 (works) (updated 31/05)

Dansk

3D printing er gratis - du skal ikke betale for materialer.

Ultimaker er en 3D printer som printer i plastik. Der findes Open Source Software på de stationære computere i Fablab. Programmer som kan bruges til maskinen er: Blender3D, Inkscape, Gimp, Autodesk 123D Make, Design og Catch, SketchUp (Free). Formater til maskinen er STL. Vi bruger kun PLA plastik i vores lab. 3d printere er låst i laser rummet - se på kalenderen hvornår der er nogen til stedet at åbne døren eller spørg på Facebook gruppe. Fablab kalender - http://valby.copenhagenfablab.dk/copenhagen-fablab-calendar.

Ved lange 3D-prints skal du forlade det over natten, og du skal indgå en aftale med en Superuser. Du kan kun starte printet sent på aftenen efter kl. 8, så andre kan bruge 3D-printere i løbet af dagen, og du skal indgå en aftale med en Superuser om at hente den næste dag.

Ultimaker 3 - https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-3

Ultimaker 2 Go - https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-2-go

English

3D printing is free - you do not have to pay for materials.
Ultimaker2 from Ultimaker is a 3D-printer, printing in plastic. There is Open Source Software on the stationary computers in Fablab. The programs that can be used on the machine is: Blender3D. InkScape, Gimp, Autodesk 123D Make, Design and Catch, SketchUp (Free). The format to the machine is STL. We only use PLA plastic in our lab. The 3D printers are stored in the laser room - see in the calendar when people are there to open the door or ask in the Facebook group. Fablab calendar - http://valby.copenhagenfablab.dk/copenhagen-fablab-calendar

For long prints you have to leave over night and you have to make an agreement with a Superuser. You can only start the print in the late evening after 8PM so others can use the 3D printers during the day and you have to make an agreement with a Superuser to pick up the next day.

Ultimaker 3 - https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-3

Ultimaker 2 Go - https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-2-go

 

Location In Lab: 
4th Floor - Laser Room