Sitemodell Nyholm

Created By:

Created On:

Thursday, June 4, 2015 - 19:01

Description:

En sitemodell i 1:500 på ytre del av Nyholm med elefanten, mastekranen, fregatten Peder Skram og torpedomissilåten Sehested for et studieprojekt på arkitektskolen. Skåret i gråpapp i 3mm tykkelse, med instillingene 18/100/500. Det som kun er tegnet er i instillingene 100/10/500.