defocus

ottop's picture

Monster med defocus tegning

Forsøg med tegning i defokuseret cut-mode