kerf measurement

awo191177's picture

Kerf measurement

Når man skærer på lasercutteren, er det nogle gange nødvendigt at laserens kerf dvs. tykkelsen af det den brænder væk f.eks. når man skal lave en tabbed box.

Kerf'en afhænger af laserens fokus og materiales egenskaber.

Her er en metode til at måle og beregne kerf'en.